Nyelvek:
Magyar Angol 

Jogi nyilatkozat


 

JOGI NYILATKOZAT

 

Bevezetés

 

Cady-Trade95 Kft honlapja csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel használható. A Cady-Trade95 Kft nem vállalja a felelősséget a weboldalakon található információk teljességéért és helyességéért. A honlapon közölt, jövőt illető állítások a Cady-Trade95 Kft legjobb tudásán és meggyőződésén alapulnak. Effajta állítások a Cady-Trade95 Kft azon nézetét hivatottak tükrözni, amelyek a jövőbeli eseményekre tekintettel egy adott időpontban születtek, és ki vannak téve kockázatoknak, illetve bizonytalanságoknak. Számos tényezőből eredően a valós eredmények jelentősen eltérhetnek az itt bemutatottaktól. Ezen oldal meglátogatásával egyidejűleg Ön mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a Használati Feltételeket.

 

Általános feltételek

 

1. Szerzői jogok

 

A Cady-Trade95 Kft internetes megjelenésének oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen az oldalak sokszorosítására, letöltésére és más médiában történő felhasználására vonatkozik. Másolásuk, megváltoztatásuk, felhasználásuk és értékesítésük - még kivonatos formában is - csak a Cady-Trade95 Kft engedélyével történhet. A szerzői jogvédelem kiterjed a weblapok tartalmára és külső megjelenésére is. Szövegek, szövegrészek és képanyagok felhasználásához (kivéve a Cady-Trade95 Kft sajtóképeit, illetve a jelszóval védett partner oldalakon szereplő termékfotókat) a Cady-Trade95 Kft előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. A közzététel és sokszorosítás joga a Cady-Trade95 Kft-t illeti meg.

A Cady-Trade95 Kft sajtóképeit* a Cady-Trade95 Kft előzetes hozzájárulása nélkül nyomtatott vagy elektronikus médiában közzé lehet tenni. Az e célból felhasznált Cady-Trade95 Kft sajtóképeken szerepelnie kell a "ˆ Cady-Trade 95 Kft, évszám, Minden jog fenntartva" szövegű hivatkozásnak. Az ilyen felhasználások díjmentesek. A felhasználó köteles azonban egy példányt a Cady-Trade95 Kft rendelkezésére bocsátani abból a sajtópéldányból, illetve megadni annak a honlapnak a címét, ahol a sajtókép megjelent.

*Sajtókép alatt azon képeket kell érteni, amelyeket Cady-Trade95 Kft a médiában való megjelenés céljából közzétesz.

 

2. Márkanevek

 

Az ezen internetes oldalakon használt Cady-Trade95 Kft és a Polti-hoz köthető különböző emblémák, valamint termékmegjelölések Polti védjegyoltalom és védjegy bejelentés alatt állnak. Ezen védjegyek bármilyen jogtalan felhasználása tilos és törvénysértésnek minősül.

 

3. Harmadik személy weboldalaiért a felelősségvállalás kizárása

 

a.  Az internetes oldalak tartalmazhatnak olyan internetes weblapokhoz történő, Cady-Trade95 Kft-től független kapcsolódásokat (ún. hiperlinkeket) is, amelyek harmadik személyek gondozásában állnak, és amelyek tartalma a Cady-Trade95 Kft előtt nem ismert. Az idegen internetes oldalakra kapcsolódó linkek csak a navigálás megkönnyítését szolgálják. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelelően a Cady-Trade95 Kft nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felelősséget különösen az ilyen oldalakon, illetve oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

 

b. Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez a Cady-Trade95 Kft által működtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felelősséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

 

c. Cady-Trade95 Kft nem felel a szerzői jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történő megsértéséért.

 

d. A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa, illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerződés, semmiképpen nem jön azonban létre szerződés a Cady-Trade95 Kft és a látogató között.

 

A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa, illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

 

4. A felelősség korlátozása

 

A Cady-Trade95 Kft komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapot vírusmentesen tartsa fenn, ennek ellenére a honlap teljes vírusmentességét garantálni nem tudja. A dokumentumok, információk letöltését megelőzően ezért javasoljuk, hogy gondoskodjon megfelelő vírus elleni védelemről, például víruskereső alkalmazásával. Cady-Trade95 Kft a vírusok által okozott károkért nem felel.

Cady-Trade95 Kft igyekszik biztosítani az internetes oldalán megjelenő szolgáltatásainak zavartalanságát valamint azok elérhetőségét, de azt nem szavatolja.

 

5. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok

 

Az internetes oldalon található jövőre vonatkozó kijelentések jóhiszeműen és csak tájékoztatási céllal kerültek a honlap oldalaira. E kijelentésektől Cady-Trade95 Kft valós eredményei jelentősen eltérhetnek tekintettel azokra a piaci és gazdasági tényezőkre, melyek Cady-Trade95 Kft tevékenységétől függetlenül alakulnak. Ezen kijelentések gondos, a kiigazítás érdekében végzett fenntartása mellett Cady-Trade95 Kft nem tudja vállalni azok mindig aktualizált formában történő megjelentetését. Cady-Trade95 Kft nem vállal felelősséget ezen előrejelzésekért és szándéknyilatkozatokért és ebből következően azok aktualizálásának elmaradásáért sem.

Cady-Trade95 Kft fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmában bármikor változtatásokat hajtson végre.

 

 

Személyes adatokkal kapcsolatos tudnivalók

 

1. Általános tudnivalók

 

A Cady-Trade95 Kft tiszteletben tartja az internetes oldalát felkereső személyek személyes adataihoz fűződő jogát. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Cady-Trade95 Kft az internetes oldalt látogatók kapcsán milyen információkat tart nyilván és azokat miként használja fel, valamint arról, hogy Ön hogyan tudja ellenőrizni a jelen internetes oldalon a Cady-Trade95 Kft részére eljuttatott személyes adatainak pontosságát valamint hogyan kérheti azok nyilvántartásból való törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és - felhasználás a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Ennek biztosítására Cady-Trade95 Kft a szükséges intézkedéséket megteszi.

Jelen megállapítás nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek hiperlinkeken keresztül a Cady-Trade95 Kft honlapjáról kereshetőek fel.

 

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

 

A Cady-Trade95 Kft csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, - feldolgozáshoz illetve - felhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi, személyes adatokra vonatkozó feltéteket is. Amennyiben Cady-Trade95 Kft Öntől valamely akcióhoz vagy más célból kifejezetten személyes adatokat kér, akkor erről, illetve különösen az adatfelvétel és tárolás céljáról, jogalapjáról, az adattárolás időtartamáról a konkrét esetben Cady-Trade95 Kft külön tájékoztatja Önt, melynek ismeretében Ön dönthet, hogy adatait megadja-e részünkre, vagy sem. A honlap használata során Cady-Trade95 Kft szervere bizonyos adatokat automatikusan, - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok a következők: a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Cady-Trade95 Kft honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezekből az adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Az említett automatikus adatrögzítésből személyes adat nem kerül felhasználásra, az adatok felhasználásával az anonimitás megőrizhető. Az adatok harmadik személy részére történő továbbadása szintén a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a Cady-Trade95 Kft rendelkezésére, azokat a törvényes kereteket túlmenően, illetve az Ön hozzájárulását meghaladóan nem használja fel,  harmadik személyek részére nem adja tovább. A Cady-Trade95 Kft az adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

 

3. Biztonság

 

A Cady-Trade95 Kft az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Cady-Trade95 Kft azon szerződéses partnerei, amelyek Cady-Trade95 Kft részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, kötelesek ezeket az adatokat titokban tartani, és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 

4. Személyes adatainak módosítása és törlése

 

A rögzített adatokat Cady-Trade95 Kft törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen a személyes adatainak törlését Ön egyébként is bármikor kérheti, valamint a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására és feldolgozására vonatkozóan. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen meg bennünket levélben (Cady-Trade 95 Kft. Székhelye: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8.), vagy E-mailen. Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Cady-Trade95 Kft milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket. Amennyiben észleli, hogy a Cady-Trade95 Kft adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. Cady-Trade95 Kft minden tőle telhetőt megtesz, hogy kérésének lehetőségei szerinti legrövidebb időn belül eleget tegyen.

 

5. "Cookie-k"

 

A honlap használatának megkönnyítése céljából Cady-Trade95 Kft anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. Az anonim látogatásazonosítók kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal használatához szükségesek lehetnek. Az anonim látogatásazonosítók telepítése révén lehetővé válik, hogy a honlapot szolgáltató szerver felismerje, hogy Ön már járt a honlapon, így bizonyos, már megadott adatokat nem kér újra, illetve a látogató szokásainak megismerése révén segíti a szolgáltatót a szolgáltatás tökéletesítésében. A látogatást azonosító csak a gép felismerésére alkalmas, a látogató személyének felismerésére nem képes. Az anonim látogatásazonosítókat a legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezére. Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.

 

6. Használati feltételek módosítása

 

A Cady-Trade95 Kft fenntartja magának a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására. Az aktuális feltételekről a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.

 

7. Egyéb rendelkezések

 

A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

 

Termékek
Információk / érdekességek